ВО̀ИНСТВЕНОСТ

ВО̀ИНСТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Войнственост. Тяхната малко комична воинственост, тежките ръждави кримки и кръстосаните патрондаши ни караха да се усмихваме. Й. Йовков, Разк. II, 111. Това се улесняваше и от психозата на шовинистична воинственост, която бе обзела за съжаление и част от населението. К. Константинов, ППГ, 238.

Списък на думите по буква