ВОЍТИЯ

ВОЍТИЯ, мн. няма, ж. Истор. Данък владичина. Дойде в Трявна терновският владика, който иска воития третий пут, и от поповете зе по 56 гроша помощ. СбНУ III, 382.

— От гр. βοή2εια 'помощ, съдействие'. — Друга форма: войтѝя.

Списък на думите по буква