ВОЙВО̀ДИЦА

ВОЙВО̀ДИЦА ж. Диал. 1. Жена на войвода; войводка. Пил Богдан вино червено / на Стамбол, на Ени кула, / на войводово коляно. / Войводица го питаше: / — Богдане, кара Богдане, / .. / откак си тръгнал по хайдутлук, / колко си бащи почернил, / колко си майки разплакал? — Войводице ле невясто, / ти си ма право попита и аз право ще ти кажа. Нар. пес., СбАИ, 265.

2. Жена войвода (в 1 знач.); войводка. (Ст. Младенов, БТР).

— Друга (остар.) форма: воево̀дица.

Списък на думите по буква