ВОЙВО̀ДСТВАМ

ВОЙВО̀ДСТВАМ и ВОЙВО̀ДСТВ?ВАМ, -аш, несв., непрех. Действам като войвода, имам власт на войвода. Едва двадесетгодишен [Слав Грашев] войводстваше на чета, после участвува във въстанието като местен ръководител. Д. Фучеджиев, Р, 229. Боляринът беше свой човек, още дядото на дядо му войводствуваше по тия земи, не притискаше осенчани чак толкова, че да го намразят. А. Гуляшки, ЗВ, 9-10.

Списък на думите по буква