ВОЙВО̀ДСТВАНЕ

ВОЙВО̀ДСТВАНЕ ср. Отгл. същ. от войводствам; войводстуване.

Списък на думите по буква