ВОЙВО̀ДСТВУВАНЕ

ВОЙВО̀ДСТВУВАНЕ ср. Отгл. същ. от войводствувам; войводстване.

Списък на думите по буква