ВОЙВОДУ̀ВАНЕ

ВОЙВОДУ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от войводувам; войводстване.

Списък на думите по буква