ВОЙН

ВОЙН, во̀йнът, во̀йна, мн. во̀йни, м. Книж. Ритор. Воин. Войната следва йоще, / опасна, тежка, зла. / Враг врага маломощи; / тук войни, тамо вожди / легнали по поля. Ив. Вазов, Съч. I, 105. Свалете си оръжието, храбри войни: / войната свърши — днес е ден велик! М. Петканова, С, 123. "Нашето щастие са изгуби; водачът е убит; войните гладуват, ний не знайме що да правим." Н. Михайловски и дл., ОИ (превод), 217. ● Обр.Слава, слава пеем днес, / вечна слава вам [на Кирил и Методий] и чест, / ние вием днес венци / вам, о войни и светци! А. Разцветников, ЩТ, 37.

Списък на думите по буква