ВОЙНЍЧЕСТВО

ВОЙНЍЧЕСТВО, мн. няма, ср. 1. Рядко. Военна служба; войниклък. Отдавна се познаваме с бай Симеона, още от войничеството — в една рота бяхме. Хр. Максимов, СбЗР, 40.

2. Остар. Военно изкуство. И никой не може да са надпреваря с тях ни по скотовъдство, ни по войничеството, ни по занаятите. У, 1871, бр. 12, 189.

Списък на думите по буква