ВО̀ЙНСТВАЩ

ВО̀ЙНСТВАЩ и ВО̀ЙНСТУВАЩ, -а, ‑о, мн. -и, прил. Книж. 1. Който се стреми към война, който подготвя или предизвиква война; войнствен. Войнстващи милитаристични кръгове.

2. Прен. Който се бори активно, упорито и непримиримо в името на някаква идея, за постигане на някаква цел. — Вие [Бешков] сте войнствуващ карикатурист и член на Националния съвет за защита на мира? Ал. Гетман и др., СБ, 160. И почти всякога той [Жинзифов] не е безстрастен коментатор на исторически събития и литературни произведения, а войнствуващ публицист, който в остра полемика отстоява своите тези. ВН, 1964, 3882, 4.

Списък на думите по буква