ВО̀ЙНСТВАЩ ВО̀ЙНСТВУВАЩ

ВО̀ЙНСТВАЩ и ВО̀ЙНСТВУВАЩ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. 1. Който се стреми към война, който подготвя или предизвиква война; войнствен. Войнстващи милитаристични кръгове.

2. Прен. Който се бори активно, упорито и непримиримо в името на някаква идея, за постигане на някаква цел. Войнствуваща посредственост. Войнстващ публицист.

Списък на думите по буква