ВО̀ЙНСТВЕН

ВО̀ЙНСТВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който проявява склонност, стремеж към война, сражение или бой, борба; воинствен. Слабият Смилец,.., сега се заместяше от войнствения татарски хан, кален в многогодишните бащински си войни. Ив. Вазов, Съч. XIV, 66. Щърковете наглед са кротки и мирни птици, но заплаши ли ги някой — няма по-дружно и по-войнствено хвъркато племе от тях. О. Василев, ДГ, 69. Народе, с подвизи безбройни, / кълнем се с трепет във гърди: / ще бъдем ний чада достойни / на наште войнствени деди! А. Разцветников, С, 8.

2. Който е присъщ на воин или на човек, проявяващ склонност, стремеж към война, сражение или бой, борба; воинствен. Аз и сега виждам върху нервния, неспокоен кон внушителната и войнствена фигура, строгото лице, пламнало от непристорен гняв и широкия жест на ръката, която сочеше на юг. Й. Йовков, Разк. II, 98. На другата сутрин Любомир Василев се събуди във войнствено настроение. Денят беше определен за завоюване на Леа Коен. П. Спасов, ХлХ, 370. Не плашете се от тоя / войнствен вид и шлем фригийски. Ив. Вазов, Съч. IV, 126.

3. Който е свързан с желание, стремеж или призив към война или борба; воинствен. Той беше започнал службата си тъкмо в онова бурно и войнствено време, когато карабините често пукаха по пътеките, които водеха към границата. Й. Йовков, ПК, 179. — Цариград е наш — започна той [Люцкан]. — Кръстът ще победи полумесеца. Ще победи... Войнствената му реч съвсем не отговаряше на безпомощната му фигура. Й. Йовков, ПК, 71.

4. Остар. Който се отнася до война; военен, воинствен. Те [диваците] представиха около 10 подобни сцени — сватбени, траурни, войнствени, религиозни. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 47-48. Ежедневните ожесточени войни,.., дивите пирувания после окончанието на боевете и д. т., са занимале постоянно въображението на северните жители и създавале са войнствен рай и кръвожедни богове. Зн, 1875, бр. 8, 118.

Списък на думите по буква