ВО̀ЙНСТВЕНЕН

ВО̀ЙНСТВЕНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Остар. Книж. Войнствен. Българите били народ храбър и многоброен,.. Дето ще рече като войнственен народ. ИБН, 99. Син му Циаксар, цар още по-войнственен, нападнал на сама Ниневия и щял да събори този град, за да отмъсти за бащината си смърт. Н. Михайловски, РВИ (превод), 19.

Списък на думите по буква