ВО̀ЙНСТВЕНОСТ

ВО̀ЙНСТВЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество на войнствен; воинственост. Тази експлоататорска класа [спекулантите] се засили с нови елементи,.. забогатели през войната, — един нов елемент на войнственост, чиято професия стана продължението на войната с всичките нейни облаги за тия хиени. Г. Бакалов, Борба, 1919, кн. 1, 3.

Списък на думите по буква