ВОЙСКА̀

ВОЙСКА̀ ж. 1. Организирана и обучена въоръжена сила на една държава, предназначена да пази сигурността ѝ и да води военни действия; армия. — Та сега си имаме българска войска? — пита той и трепери от щастие. Ив. Вазов, Съч. X, 100. Самото въстание според плана на Раковски трябвало да се проведе по следния начин: революционната войска се организирала в Сърбия. Ив. Унджиев, ВЛ, 49. Ред години той е прекарал во войската на свръхсрочна служба като унтерофицер. Т. Влайков, Съч. III, 296. — Тъкмо руският народ ще тръгне да се бори за нас. Войската нали е от народа... Царят ще даде команда и народът ще тръгне. Д Талев, ПК, 208. Една голяма галска войска премина в Италия. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 357. // Обикн. мн. Отделни подразделения от тази въоръжена сила, имащи определено предназначение. Въздушни войски. Инженерни войски. Ракетни войски. Сухопътни войски. Танкови войски.

2. Събир. Множество от войници, воини. Цялата равнина бе почерняла от войска. Ив. Вазов, Съч. XII, 170. Много войска имаше по това време в Ловеч, по улиците навсякъде се виждаха солдати. З. Стоянов, ЗБВ III, 69. Те бяха посърнали, бледни и гледаха гъмжилото войска с плахите очи на дивеч, внезапно попаднал в примка. Й. Йовков, Разк. II, 109-110. През есента войната се отвори, / изпълни се града с войски и шум. Т. Харманджиев, П, 7. ● Обр. Саму‑

ил изпращаше войската от свещеници, както се изпраща кораб, натоварен със съкровища. А. Дончев, СВС, 826-827. Време е вече да се разбудят спящите лагери на избирателната войска. Ал. Константинов, БГ, 115.

3. Диал. Война. На царо му се отворила работа — некой други цар отворил войска (война) спротив него. Нар. прик., СбКШ, 31. "Брат ми има от сабя белег, / че е посечен от люта войска." Нар. пес., СбБрМ, 125. На войска сабя са не заема. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 280.

Нередовна войска. Войска, която по структури, комплектуване, въоръжаване и обучение се различава от редовната войска, служи за неин резерв или се свиква при извънредни обстоятелства. Освен редовните войски, Турция има и откупници — башибозуци и волентири, спахии и бедуини. Нередовните войски са около 70 000 души. Т. Икономов, С (превод), 1872, бр. 41, 327.

Списък на думите по буква