ВОЙСКА̀РКА

ВОЙСКА̀РКА ж. Остар. Жена войскар. "Тук има, царю, войскарка, / що пее ноще на Лазар". Нар. пес., СбБрМ, 156.

Списък на думите по буква