ВОЙСКА̀РСТВО

ВОЙСКА̀РСТВО, мн. -а, ср. Рядко. Остар. Войска. Орхан .. намисли да направи едно съсловие изключително войнишко,.. В новото войскарство са написаха все млади момци. С. Бобчев, СОИ (превод), 14.

Списък на думите по буква