ВОКА̀БУЛА

ВОКА̀БУЛА ж. Остар. Книж. Отделна дума, обикн. от чужд език, без оглед на значението ѝ, като заглавка в речник или като обект на заучаване наизуст.

— От лат. vocabulum 'название, име, дума'.

Списък на думите по буква