ВОКАБУЛА̀Р

ВОКАБУЛА̀Р, -ът, -а, мн. -и, м. Остар. Книж. Кратък речник към учебник, христоматия или друга книга.

— От лат. vocabularium 'речник'.

Списък на думите по буква