ВОКА̀ЛЕН

ВОКА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. 1. Муз. Който е свързан с пеене, който е предназначен за пеене. При повече размах и непринуденост, при по-добра техническа разработка, особено във вокално отношение, Падарева може да постигне много в ролята на Негина. Т, 1955, кн. 11, 44. В оркестъра се забелязват увлечения в медната и

ударна групи, което заглушаваше вокалната партия. Т, 1954, кн. 1, 60. Творчеството на Дворжака засяга всички области на вокалната и инструментална музика. БНТ, 1941, бр. 223, 1. Вокална техника. Вокална група. Вокално произведение. Вокална продукция. Вокален рецитал.

2. Езикозн. Който се отнася до гласните звукове в езика. Вокална система. Вокална хармония.

Списък на думите по буква