ВОКА̀ЛНО

ВОКА̀ЛНО. Нареч. от вокален (в 1 знач.). Особено голям успех пожъна артистката Надя Афеян, която създаде един — вокално и сценически — завършен образ на Амнерис. ВН, 1952, бр. 2, 4.

Списък на думите по буква