ВО̀Л

ВО̀Л, во̀лът, во̀ла, мн. воло̀ве, след числ. во̀ла, м. Скопено мъжко говедо, което се използва за впрягане. Млад и гиздав селянин спрегнал своите сиви волове и отива на полето да оре. Л. Каравелов, Съч. II, 152. Едно малко момченце водеше воловете за юларете им. Т. Влайков, Съч. II, 73. Воловете усърдно и покорно теглеха пълните коли. Елин Пелин, Съч. II, 154. Огрее слънце и чак тогава / за отдих спреш, / а свят се вий — / и пак поглеж: / Дий... / Дий, воле, дий. П. К. Яворов, Съч. I, 39.

Видяла жабата, че (как) коват (се кове, подковават) вола (кон), и тя вдигналакрак. Разг. Ирон. За човек, който се стреми към нещо, което не му подхожда, не е за него или не е по възможностите му. — Учил, ама недоучил — викаха всички.. -А бе, видяла жабата как коват вола, че и тя вдигнала крак… Не става, не става от всяко дърво свирка — досвършваше Делидимов Иван. Ц. Церковски, Съч. II, 259. Гледам като вол. Разг. Грубо. Гледам втренчено, тъпо. Надула се жабата да надмине вола. Разг. Ирон. За човек, който иска да извърши нещо, което не е по силите му(от Езоповата басня за жабата, която искала да стане голяма колкото вола и затова се надувала, докато накрая се пукнала).Работя като вол. Разг. Работя извънредно много, прекомерно. Аслъ той работи като вол само за насъщния... Л. Стоянов, Х, 124. Стоя (дремя) като вол на празни ясли. Разг. Пренебр. Стоя без да върша нещо, без да зная какво да правя.Тегля като вол. Разг. Мъча се, измъчвам се с тежка, непосилна работа. Пенчо е ерген, / но не е учен,/ .. / ходи гладен, гол, / тегли като вол. П. Р. Славейков, Избр. пр I, 329.

Тегля се (опъвам се) като вол на жегла. Разг. Проявявам голямо упорство, инат. Тая баба, на която Домна носеше името — от нея беше взела и нрава. Така поне я окачествяваше баща ѝ, кметът, когато дъщерята се теглеше "като вол на жегла". Б. Болгар, Л, 13. Търся под вола теле. Разг. Проявявам неоправдана, прекалена придирчивост. — Е, брат — възмути се от моето лицемерие касиерът, — стига де! Аз поне не съм от ония, дето търсят под вола теле. На курорт тия работи се случват. П. Незнакомов, СНП, 20.

Списък на думите по буква