ВОЛАПЮ̀К

ВОЛАПЮ̀К, мн. няма, м. Книж. 1. Изкуствен международен език, създаден през 1879 г., но неполучил разпространение.

2. Прен. Остар. Развален, неразбираем език; празни, безсъдържателни фрази.

— Volapük — сложна дума в този език, образувана на основата на английските думи world 'свят' и speech 'реч'.

Списък на думите по буква