ВО̀ЛГА

ВО̀ЛГА ж. Лек автомобил марка "Волга", произведен в автомобилния завод в гр. Нижни Новгород. Времето беше напълнило Жерковец с коли .. волги от всички модели, запорожци и трабанти. К. Колев, ТЕ, 26. На времето беше футболист. На ръце го носеха, с волги го взимаха от мазето му. В. Пламенов, ПА, 100.

— Рус. волга.

Списък на думите по буква