ВОЛГА̀РЦИ

ВОЛГА̀РЦИ мн. Остар. Волгари. Види ся, че коренното и първоначалното българско обиталище било по реката Волга,.. Потвърждава ся,..: защо имято аорци (4),.., твърде лесно може да ся е писало тъй вместо оарци, а оарци ще каже волгарци, т. е. блъгаре, ако реката Иродотова Оар е наистина Волга. Г. Кръстевич, ИБ, 21-22.

Списък на думите по буква