ВО̀ЛЕНЕ

ВО̀ЛЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от воля и от воля се.

Списък на думите по буква