ВОЛЀТЍНА

ВОЛЀТЍНА ж. Диал. Увел. от вол; голям вол, волище, волина.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква