ВО̀ЛЖКИ

ВО̀ЛЖКИ,-а, -о, мн. -и. Прил. от Волга (река в Русия, най-дълга в Европа). Такъв везбен мотив се среща само по пазвите на

женската риза всред днешния съветски народ "чуваши" — потомци на древните волжки българи. Ив. Коев, РД, 19761 бр. 166, 4. Кожарството като домашна индустрия се практикувало още от волжките българи. Ив. Коларов, Е, 17.

Списък на думите по буква