ВОЛИЀР

ВОЛИЀР м. Волиера. Не особено голямо дружество .. имаше достатъчно много грижи по развитието на ловно-рибарското дело.. направен е голям волиер за доотглеждане на фазани. ЛР, 1979, кн. 2, 26.

Списък на думите по буква