ВОЛИЀРА

ВОЛИЀРА ж. Голяма клетка за птици, в която те могат да летят. Женските канарчета в извънгнездовия период се държат в общи кафези или волиери. Вл. Помаков, ПДП (превод), 17-18. Прекрасна е голямата волиера на орлите с включени в нея скални площадки и дървета. Тук те все пак правят опит да летят, макар и да знаят, че желязната решетка никога вече не ще им върне свободата. ВН, 1959, бр. 2559, 4.

— От фр. voliere.

Списък на думите по буква