ВОЛИНЯ̀НИ

ВОЛИНЯ̀НИ мн. Териториално название на източнославянски племена, населявали от IX до XI в. басейна на река Западна Буга, областта Волиния (днешните земи на югозападна Украйна и част от югоизточна Полша). На североизток .. живеели многобройни словенски племена, които отпосле ся нарекли руси. При карпатските планини — хръвате, на Буг — бужане, по-после наречени волиняне. Й. Груев, Лет., 1872, 212.

Списък на думите по буква