ВОЛНА̀

ВОЛНА̀ ж. Остар. Книж. Вълна̀. Той [Нептун] вместо скиптър държи вила, която му служи да разиграва водите и да утешава волните. Е. Васкидович, ПП (превод), 63. Никога рало не бе миновало по безкрайните волни на дивите растения; само коне се криеха там и тъпчеха ги. Н. Бончев, ТБ (превод), 18. Навсякъде било тихо, спокойно, щастливо и миризливо; ни една волна на безпокойния вятър не нарушала невъзмутимия покой. Л. Каравелов, Съч. VIII, 31.

Списък на думите по буква