ВОЛНЀНИЕ

ВОЛНЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Вълнение. "Кажи ми, защо и как си ти тука?" — говореше Андрей излека и гласът му от волнение се прекъсваше. Н. Бончев, ТБ (превод), 44. Като погляднала на него вдовица Друлян, поискала да му изяви благодарност, но от силно душевно волнение не могла да проговори, глас ѝ ридания заглушили. С. Радулов, ГМП (превод), 71. И в епоха на таквоз едно волнение на умовете и на народното негодувание, аз приех под архиерейското си управление речения български храм в Цариград. ПСп, 1876, кн. XI-XII, 13. Някои си маджарски вестници говорят, че Сърбия е най-главната виновница във восточните волнения. С, 1872, бр. 46, 364.

Списък на думите по буква