ВОЛНЍК

ВОЛНЍК, мн. -ци, м. 1. Диал. Човек, който е свободен да върши това, което иска, на когото не се заповядва; волен човек. Войник не е волник. Погов., Ст. Младенов, БТР, 336.

2. Остар. Доброволец. Гръците са бяха наканили да го [моста] запалят, но генувезите издадоха тяхното намерение и волниците, които са бяха натоварили с туй .., бяха изклани до един. С. Бобчев, СОИ (превод), 69. Всичката дружина на Норденскиолда в кораба Вега, състояла от 30 души, между които имало 9 души офицери и научни мъжие, 18 души волници корабленици от Швеция и трима норвежки ловци. ИЗ, 1874-1881, 218. Броят на всички волентири, които са преминали досега от Унгария в Сърбия, са възкачва на повече от 15 хил. души. Записванията на волници и помощи са продължавало в големи размери. НБ, 1876, бр. 10, 40.

Списък на думите по буква