ВОЛНОДУ̀МЕН

ВОЛНОДУ̀МЕН, -мна, -мно, мн. -мни, прил. Книж. Който има качества на волнодумец. Освен тези, що нямат талант да търпят, освен няколко хиляди волнодумни изгнаници, всеки раб божий с християнско смирение ще ни отговори: "не, днес си добре живеем с турците". Хр. Ботев, Съч., 1929, 120. — Па те зеха войник и сега слугуваш тук на някой си поручик, нали? — додаде волнодумният войник със закривената шапка. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 5, 377.

Списък на думите по буква