ВОЛНОДУ̀МЕЦ

ВОЛНОДУ̀МЕЦ, мн. -мци, м. Книж. Човек, който мисли самостоятелно и не признава догми и авторитети или който казва открито и без ограничения това, което мисли; волномисленик. — За голяма свобода и за либерални начала дип да не говорим — забележи полушеговито един от групата, който се смяташе за някакъв волнодумец и минуваше за един вид правителствен опозиционер. Т. Влайков, Съч. III, 55. Златоуст и Лойола, Лютер и Калвин онемяха пред "волнодумците" на XVIII-ий и мислителите на XIX-ий век. Хр. Ботев, Съч., 1929, 134. Някога Кондарев беше се вслушвал с възторг в думите на своя учител, "пропити със свята злоба и дързост", в парадоксите и метафорите на тоя провинциален естет, идеалист и волнодумец. Ем. Станев, ИК I-II, 55. В ония години прозвището "социалист" е било много привлекателно за напредничавите интелигенти. За "редовните хора" обаче "социалист" не е бил само привърженик на движението, но и всеки свободомислящ, всеки волнодумец. Ив. Богданов, СП, 178. Ако ли пък някой по-отворен и по-буйничък селянин се отпусне, та каже по-остра дума за кмета, грабват го тоя волнодумец, затварят го в обора, дето прибират селския бик. Т. Влайков, Съч. III, 145.

Списък на думите по буква