ВОЛНОНАЀМЕН

ВОЛНОНАЀМЕН, -мна, -мно, мн. -мни, прил. 1. Който се наема, назначава за извършване на някаква временна, непостоянна работа, без задължителен срок. Волнонаемните работници по поддържане на линиите вършат една от най-тежките работи и затова имат най-много нужда да получават по-добра заплата. Г. Георгиев, Избр. пр, 221.

2. Цивилно лице, което е на работа във военно ведомство. В поделението работят над петдесет волнонаемни служители. △ Волнонаемните служители от военното издателство се включиха активно в изпълнението на плана.

Волнонаемен учител. Остар. Нередовен учител, назначен временно, обикн. за една година. Всеки ден той се спускал от върховете и всяка вечер изкачвал баирите като ученик в Райковската гимназия. После сам станал волнонаемен учител из селата на околията. Н. Стефанова, РП, 128.

Списък на думите по буква