ВОЛОБЀРЩИНА

ВОЛОБЀРЩИНА, мн. няма, ж. Истор. През средните векове — данък върху едрия рогат добитък, плащан в натура. — Ами катепанът, дето стои в Диампол, тъй да ви повиди, да ви погали, пак да попита плащате ли на царството димнината и волоберщината, а на църквата отделяте ли десятък, а? Ст. Загорчинов, ДП, 79.

Списък на думите по буква