ВОЛОВА̀РИЩЕ

ВОЛОВА̀РИЩЕ, мн. -а, ср. Диал. Голям огън.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква