ВОЛОВА̀РНИК

ВОЛОВА̀РНИК, мн. -ци, след числ. -ка, м. Постройка, обор за волове. Средствата бяха предвидени за построяване и обзавеждане на воловарници, краварници, телчарници. ВН, 1964, бр. 4110, 4.

Списък на думите по буква