ВОЛОВА̀РЧЕ

ВОЛОВА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от воловар; малък, млад воловар. Идеха вечер и младите воловарчета да поят сиви волове и да закачат мили девойки. Ив. Вазов, Съч. IX, 191. Ранобудни воловарчета надничаха любопитно от високия бряг, зад който .. бяха напъдили добитъка си. Г. Караславов, ОХ IV, 149. По сянката ние, воловарчетата, познавахме кога е дошло време да изкарваме добитъка на паша. К. Калчев, ПИЖ, 68. По-надолу по склона пасеше добитък — крави и волове — и оттам достигаха кресливите гласове на воловарчетата, които рано-рано почнаха да играят на "чилик". М. Марчевски, ГБ, 270.

Списък на думите по буква