ВОЛО̀ВЕЦ

ВОЛО̀ВЕЦ, мн. -вци, м. Диал. Вол. — Дали си азе не работя по тия ниви като воловец? Й. Вълчев, РЗ, 21.

Списък на думите по буква