ВОЛОВО̀ДЕЦ

ВОЛОВО̀ДЕЦ, мн. няма, м. Род паразитни, безхлорофилни растения, които се развиват върху корените на други растения, имат крехко и сочно стъбло и люсповидни листа; синя китка. Orobanche.

Списък на думите по буква