ВО̀ЛСКИ

ВО̀ЛСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е от вол или на вол. На кръглия пруст, под сянката на чардак от опнати сухи волски

кожи, имаше сложена ниска трапеза. Ст. Загорчинов, ЛСС, 156. На изгнилите колове стърчеха счупени грънци, биволски рога, волски черепи. К. Петканов, СВ, 38. Двугърли свирки от волски рог съскаха като настръхнали змии. Н. Райнов, ВДБ, 62. Стените на стаята бяха голи, само над миндера беше забит един гвоздей, на който беше окачен камшик от волска жила. Д. Талев, СК, 32.

2. Който се състои от волове. Керван от седемнадесет коли, следван от овчи и волски стада, бавно си пробиваше път през равната добруджанска степ. А Гуляшки, СВ, 5. Зад волските чифтове крачеха едри настръхнали орачи. С. Северняк, ОНК, 154. А там, в бедните балкански селца, припечени на южното слънце, като лениви волски чарди скачат децата им. Л. Стоянов, Х, 91. Волски впряг.

3. За кола, каруца и под. — който е предназначен да бъде теглен от волове, крави или биволи. По улицата скърцаха бавно волски коли, натоварени с грозде. Д. Димов, Т, 13. По-късно се полакоми и за волска жетварка, но го убедиха, че му е малко имотът за тая машина, и той със свито сърце .., се отказа от нея. Ил. Волен, МДС, 220.

4. Който е направен от кожа на вол. Когато песните прекъснаха, започнаха надбягвания с коне,.., борба на тантурести отроци-планинци .. с гърци-рибари, сухи и жилави като волски ремък. Ст. Загорчинов, ДП, 29.

Волска опашка. Диал. Лопен. Волски език1. Многогодишно папратово растение с дълги (15-40 см) езиковидни тъмнозолони кожести листа, което вирее във влажни сенчести гори предимно в планините; еленов език. Scolopendrium vulgare. Волско око. Диал. Жълта лайкучка. Волско цвете. Диал. Синчец, метличина. Волски език2. Разг. В миналото — голяма банкнота, обикн. на стойност хиляда лева. — Колко [пари] ще трябват? — попитах ги. — Ами, ще трябват по 20 волски езици на човек .. Заложих аз къщата си, изтеглих от банката двайсет хилядарки и заминах за Балчик. А. Каралийчев, НЗ, 184. Задоми се, взе си булка със зестра и то каква зестра! Триста хиляди волски езици малко ли са? П. Велков, СДН, 385.

> Волско търпение. Разг. Голямо, безропотно търпение.

ВО̀ЛСКИ

ВО̀ЛСКИ нареч. Като вол, подобно на вол. В тоя божи рай човекът не може да живее охолно, пак е сиромах, пак работи волски, а трудът му не може да го извади из дълбокото блато, в което потъва все по-дълбоко... Хр. Максимов, СбЗР, 7. А министрите в такива едни страни, които волски гледат на сичко,.., те не са министри, но пазванти. Ил. Блъсков, Китка, 1886, кн. 14, 42.

Списък на думите по буква