ВОЛТА̀ЖЕН

ВОЛТА̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни. Електр. Прил. от волтаж. Волтажен разпределител.

Списък на думите по буква