ВОЛТАМЀТЪР

ВОЛТАМЀТЪР, мн. -три, след числ. ‑търа, м. Физ. Уред за измерване силата на постоянен ток и количеството протекло електричество по неговото химическо въздействие; кулонометър.

Списък на думите по буква