ВОЛТА̀МПЕР

ВОЛТА̀МПЕР м. Физ. Единица за измерване на електрическа привидна мощност при променлив ток.

Списък на думите по буква