ВОЛТЀРОВСКИ

ВОЛТЀРОВСКИ,-а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до Волтер или е присъщ на Волтер. Волтеровско кресло.

Списък на думите по буква