ВОЛТИЖИРО̀ВКА

ВОЛТИЖИРО̀ВКА ж. Спец. 1. Гимнастически упражнения върху галопиращ кон (в цирка или като самостоятелен вид конен спорт).

2. В цирка — прелитане, прехвърляне на гимнастик от един трапец върху друг или изпълнение на акробатически упражнения, при които един от акробатите се изхвърля във въздуха и отново се връща върху ръцете или раменете на партньора си.

— От фр. voltiger 'хвърча, летя'.

Списък на думите по буква