ВОЛТИЖО̀Р

ВОЛТИЖО̀Р м. Спец. 1. Изкусен ездач, който изпълнява гимнастически упражнения върху галопиращ кон.

2. В цирка — акробат, който изпълнява упражненията върху най-високата точка на акробатическата колона.

— От фр. voltigeur.

Списък на думите по буква